Członkostwo

Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wieprz Polski (OSWP) jest otwarte dla różnych grup zainteresowanych osobom i instytucjom, które są zaangażowane w ochronę, hodowlę i promocję rasy wieprzowej Wieprz Polski. Stowarzyszenie zapewnia platformę dla hodowców, naukowców, miłośników zwierząt i innych entuzjastów, którzy chcą aktywnie wspierać i rozwijać tę rodzimą rasę.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA:

  • Wspólnota i wymiana wiedzy
  • Dostęp do zasobów hodowlanych
  • Wsparcie techniczne i konsultacje
  • Udział w promocji i rozwoju rasy
 
Image

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     wspieranie branży rolno-spożywczej,

2)     bliska współpraca hodowców trzody chlewnej i przetwórców, 

3)     aktywizacja podmiotów działających w branży mięsnej, służąca rozwojowi zrównoważonej produkcji i przetwórstwu,

4)     wykorzystanie potencjału gospodarczego polskiej produkcji i przetwórstwa,

5)     dbałość o wysoką jakość produktów, wdrażanie nowych technik, wynalazczości w zakresie przerobu mięsa i wyrobu wędlin, przy zachowaniu bogatej polskiej tradycji,

6)     doskonalenie kwalifikacji zawodowych, kształtowania postaw społecznych i etyki zawodowej członków oraz więzi środowiskowej,

7)     budowanie świadomości konsumenckiej co do wysokiej jakości wieprzowiny oraz  patriotyzmu konsumenckiego,

8)     prezentowania opinii członków i ich osiągnięć zawodowych jak i reprezentowania Stowarzyszenia wobec władz i administracji Rzeczypospolitej Polskiej.