Znakowanie produktów bez GMO

12 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowanych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401).

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od GMO:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323802

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323802

Znakowanie produktów wolnych od GMO będzie dobrowolne. Jako wolne od GMO będą oznaczane takie produkty jak:

  • żywność pochodzenia roślinnego, która zawiera odpowiedniki modyfikowanego genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE,
  • żywność pochodzenia zwierzęcego pozyskana od zwierząt żywionych paszami wolnymi od GMO,
  • żywność wieloskładnikowa, która posiada co najmniej 50 % składników, kwalifikujących ją do oznakowania.

Producenci będą mieli dwa lata na zmianę szaty graficznej nanosząc znaki graficzne, które będą ustalone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przestrzeganie prawidłowości zapisów kontrolować będzie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych i Inspekcja Handlowa w zakresie kontroli żywności, natomiast w zakresie kontroli pasz – Inspekcja Weterynaryjna.

Ustawa wejdzie w życie już 1 stycznia 2020 r.